Uvod text

Dialóg so zákazníkmi a partnermi je pre nás mimoriadnym záväzkom. Stála komunikácia so zákazníkom je základnou podmienkou pri údržbe starých a nových stavebných objektov - celkom v zmysle nášho hesla " Uvedomele stavať "
Stavať uvedomele predpokladá nepretržitý tok informácií. Byť správne a včas informovaný znamená vedieť sa správne rozhodnúť.
Stavať uvedomele znamená tiež sanovať uvedomele a vytvárať nový život za starými múrami.
Naša firma PIES predstavuje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré významnou mierou budú spolurozhodovať pri výbere riešenia a výrobkov.
Táto prezentácia Vám poskytne na základe spracovaných informácií správne sa rozhodnúť pre spoľahlivé a pre Vašu stavbu orientované riešenie.

Trvalá údržba každej stavebnej substancie, byť nápomocný a mať riešenie pre našich partnerov i pri zložitých sanačných problémoch a rekonštrukciách stavieb - to je od začiatku moja koncepcia pre firmu PIES

Nákupný košík
Slovak Czech English German Hungarian Polish Russian
- PRODUKTY - Mobiliáre
Poznámka
  • Lack of access rights - File '/images/img00004.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/img00004.jpg'

Mobiliáre

zastavkaMestský mobiliár, to odpadkové koše, parkové lavičky, stojany na bicykle, betónové kvetináče, zastávky, pätníky, vitríny, dopravné zrkadlá, fajčiarne, nástenky. Využívame rôzne druhy materiálov ako oceľ, hliník, drevo, betón, liatinu, plast.

 

galeria

 

KONŠTRUKCIE

konstrukcia

KONTAJNERY

kontajner

ZVARENCE

ostatne

CERTIFIKÁTY

certifikaty

PRIHLÁSENIE DO SYSTÉMU